Håller Bitcoin pris tillbaka av flock mentalitet?

Under de senaste åren har Bitcoin Revolution kämpat för att betraktas som en tillgång till säker haven. Även om ädla monetära metaller som guld fortfarande dominerar denna kategori och kan behålla sitt värde med låg korrelation till de finansiella marknaderna, vänder många sig nu till Bitcoin för att fylla den roll som guld var vana att dominera. Vad bestämmer dock prisåtgärderna för Bitcoin?

Är makrovariabler i en ekonomi de enda faktorerna för BTC: s pris?

Intressant nog försökte en ny studie titta på kulturella drivkrafter som kan ha haft en inverkan på Bitcoin: s prissamrörelse eller korrelation. Uppsatsen försökte också förstå hur olika typer av kulturer kan se begrepp som prisåtgärder på olika sätt. Det noterade att i „individualistiska“ kulturer förväntas „mindre besättningsbeteende än i kollektivistiska kulturer.“ Den hävdade att Bitcoin korrelation eller samrörelse sannolikt kommer att se en minskning i ekonomier som är „individualistiska.“

„Följaktligen kan de följa ett Bitcoin-referenspris som de upplever som pålitligt på grund av dess stora marknadsandel, högre transparens, längre historia, lägre chans för avstängningar av utbyte etc. Därför bör individualism minska Bitcoin prisklasser.“

Källa: Brunel University London

Enligt tidningen leder kollektivismen till högre samförflyttningar av Bitcoin. Den hävdade vidare att när det gäller individer i stramare samhällen, det vill säga samhällen med större styvhet, ofta finns homogent beteende och möjliggör högre BTC-korrelation, även med traditionella marknader.

Uppsatsen tittade också på aspekter som nedläggningar av Bitcoin-utbyten och hävdade att samhällen och regioner med en social organisation som prioriterar kollektivism sannolikt kommer att vara mer riskavlägsna.

Även om argumenten som presenteras i uppsatsen mestadels är hypotetiska och drivs av uppsatta parametrar, är klyftan mellan individualistiska samhällen och kollektivistiska tydliga även när man tittar på mottagningsinnovationerna som krypto har fått genom åren. Länder som är mer skeptiska till sådan förändring var i många fall mycket mer konservativa. Indiens tidigare kryptoförbud kan anses ha exemplifierat denna rift.

Tidningen hävdade vidare

”Vi finner att Bitcoin-priserna i snävare och mer kollektivistiska samhällen är mer benägna att flytta. Men större anslutningar mellan internationella Bitcoin-utbyten i form av ekonomisk öppenhet minskar påverkan av de kulturella variablerna på investerarnas beteende och på Bitcoin-rörelser.

Under de senaste månaderna har dock Bitcoin pris visat att sådana antaganden baserade på kulturella faktorer inte håller mark i ljuset av ökad osäkerhet på de globala marknaderna. Intressant nog har tack vare pandemin visat sig vara året där globala marknader förenades kollektivt.

Priskraschen den 12 mars kan sägas ha varit ”besättningsbeteende”, men var inte riktigt exklusivt för någon region eller en demografisk, enligt pappersanspråk. Oavsett det kommer resten av året att avslöja om kollektiv panik under en likviditetskris kommer att lyckas krama världens största cryptocurrency 2020-ambitioner.